fbpx

Политика на Novapress за защита на личните данни

 

В качеството си на администратор на лични данни, Novapress има въведена вътрешна система за съхранение и обработване на личните данни съобразена с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016.

 

Моля, прочете внимателно Политиката на Novapress за защита на личните данни, преди да ползвате услугите ни.

 

Важно е да Ви информираме, че:

 

         Услугите предлагани от Novapress са предназначени само за пълнолетни лица навършили 18 год. Novapress се ангажира да запази конфиденциалността на информацията за Вашите лични данни. Искаме да подчертаем, че информацията събрана за Вас е насочена само за вътрешна употреба.

         Съхраняваме предоставената от Вас информация в обезопасена софтуерна среда.

         Novapress НЕ събира данни за кредитни карти и други платежни инструменти!

         Регистрирайки се на сайта ни, се съгласявате с Политиката и изрично потвърждавате, че я приемате.

         Изпращайки ни доброволно email, Вие изрично се съгласявате Novapress като администратор, да обработва предоставените от Вас лични данни в съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни.

Защо събираме данните Ви?

 

         Използвайки уеб сайтовете ни, сървърите ни съхраняват данни за посетените от Вас страници, IP-адреса и други оперативни данни, с цел на първо място сигурност и защита от потенциални атаки. Тази информация е максимално анонимна и не е свързана с физическо лице.

         Всички други лични данни като имена, телефон, email, адреси и т.н., се съхраняват само след изрично и информирано съгласие от страна на ползвателя на услугите ни, т.е. самите Вас.

         Личните данни се събират в минимален обем преследвайки интереса ни да осъществим продажбата на качествена и конкурентна туристическа услуга. В някои случаи използваме бисквитки (cookies) Политика за използване на бисквитки.Бисквитките, които използваме не съдържат лични данни.

Какви лични данни обработваме и от кого?

 

         Посетители на сайтовете собственост на Novapress.

         Посетител е всяко лице заредило сайтовете на Novapress в уеб браузъра си.

Категории лични данни събирани от Novapress:

 

         Статистически: IP address, посетени страници, разгледани обекти и оферти, идентификатори съхранени в „бисквитки“ локално при потребителя, информация за браузъра/операционната система.

         Персонални: лични данни събирани след изрично съгласие на потребителя като име, фамилия, имейл, адрес, ЕГН, номер на лична карта, които администратора използва за връзка с потребителя.

         Цел на обработването: статистическите данни се използват за нормално функциониране на сайтовете собственост на Novapress. Персоналните данни се използват за осигуряване на необходимите условия, за предоставяне на определена услуга.

         Срок на съхранение: „Бисквитки“ на всичките ни сайтове са с максимална валидност от 1 година. Личните данни предоставени след съгласие на потребителя се пазят 10 години, освен ако друг нормативен акт не изисква друго.

         Правно основание за обработването: Съгласие с Политика за бисквитки, съгласие за дани събирани с цел реклама и ремаркетинг и условия за ползване на сайта. Информирано съгласие.

 

         Категории данни които се обработват: Имена, e-mail, телефон, адрес.

         Цели на обработването: Автоматично попълване на формите за запитвания.

         Срок на съхранение: до 10 години.

         Правно основание за обработване: Информирано съгласие, легитимен интерес.

Потребители попълващи заявка или запитване за резервация (не е нужна регистрация в сайта bktour.bg)

 

         Категории данни, които се обработват: имена, e-mail, телефон, възраст на всички туристи пътуващи с потребителя. Маркетингови цели.

         Срок на съхранение: 10 години

         Правно основание за обработването: информирано съгласие. Легитимен интерес.

Клиенти на Novapress, на които се предоставя услуга по Закона за Туризма

 

Кой друг може да получи данните Ви?

 

Novapress при никакви обстоятелства няма да предостави личните Ви данни на трети лица освен ако:

 

         има изрично съгласие от ваша страна;

         има изискване за предоставяне на информация от легитимни контролни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство, имат право да изискват и събират такава информация и търговецът е задължен да предостави тази информация по силата на закона;

         

Какви са Вашите права?

 

         При поискване имате право да получите информация относно събраните за Вас лични данни. Имате право по всяко време да откажете Вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани, а също така да поискате да бъдат коригирани, изтрити („право да бъдеш забравен”), ограничени или блокирани.

         Ако използвате бюлетин по всяко време можете да се откажете от него, като използвате опциите за отказ предоставени в края на всеки бюлетин.

         Упражняването на тези права подлежи на определени изключения, за да се защити общественият интерес (например, предотвратяването или разкриването на престъпления) или да се защитят нашите интереси (например, запазването на законните привилегии). Ако упражнявате някое от тези права, ние ще проверим Вашето право да ги упражнявате и ще отговорим без ненужно забавяне, но не по-късно от един месец. При по- сложни случаи или по време на получаване на многобройни искания, този период може да бъде удължен с още два месеца, за което ще Ви информираме.

         Ако не сте удовлетворени от използването на Вашата информация или от нашия отговор при упражняване на тези права, имате право да подадете жалба до Вашия орган за защита на личните данни.

         Novapress не носи отговорност за обработването на лични данни на сайтове, към които нашите сайтове имат външни препратки.

Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начините описани в този документ сте в правото си да не ни ги предоставяте. Предоставянето на лични данни е напълно доброволно и с цел пълноценно функциониране на нашите сайтове и предоставяне на качествена услуга на клиента от Novapress. Отказът Ви от предоставяне на лични данни означава отказ от услугите ни предоставяни от сайтовете ни и отказ от използване услугите на Novapress.

 

Настоящата Политика е неразделна част и допълва Политиката за употреба на бисквитки и условията за Ползване на сайта bktour.bg.

 

Всички евентуални бъдещи промени в настоящата Политика ще бъдат публикувани на тази страница.

 

Съгласявайки се с нашата Политика Вие изрично давате съгласието си да обработваме Вашите лични данни.